Comenia Script App

Děti jsou nadšené. A Komenský by byl také.
- Hana Raichlová
ZŠ E. Destinové
Děti si ho od první chvíle zamilovaly.
- Mgr. Iva Hartmanová
ZŠ a MŠ Pohádka, Hradec Králové
Program lze využít při psaní ve všech předmětech.
- Mgr. Jana Valentová
ZŠ Chodovická
Žákům se nejvíce líbí Hra s motýlem a Duhové písmeno.
- Mgr. Jiří Šrutka
zástupce ředitele, MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo
Tyto činnosti příznivě přispívají k rozvoji grafomotoriky.
- Mgr. Jiří Šrutka
zástupce ředitele, MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo
...pro zpestření nebo jako odměnu či práci pro dyslektické děti...
- Mgr. Iva Hartmanová
ZŠ a MŠ Pohádka, Hradec Králové
Motýlek ukazuje cestu a pípá. Když jedeme špatně, tak nás nenechá dopsat písmeno.
- Kristýnka
ZŠ Blansko, Erbenova 13

Výukové aplikace „Comenia Script“ jsou určeny pro děti k nácviku psacího písma

6 různých aktivit na psaní, mají jednoduché ovládání. Pro psaní si lze volit tahy pro praváky i leváky. Vhodné pro předškoláky, 1. a 2. ročník ZŠ.

Aplikace mohou využít i děti, které Comenia Scriptem nepíšou, nebo dospělí, kteří se chtějí naučit tomuto jednoduchému a čitelnému písmu.

Psaní s motýlem

Hra pro nejmenší písaře, určená k uvolnění ruky formou obtahování písmene na velké ploše.

Je vhodná před nácvikem písma v 1. ročníku nebo také pro předškoláky. Aktivitu provází zvuky při správných tazích a při chybách. Po skončení psaní je napsané písmen porovnáno s původní předlohou. Volba tahů pro praváky i leváky.

Dostupné pro

Duhové písmeno

Hra pro nejmenší písaře, určená k uvolnění ruky formou obtahování písmene na velké ploše.

Tato aktivita vede k samostatnému psaní písmen. Děti mají volbu použití různých barevných pastelek, mohou pracovat s překrýváním tahů a mícháním barev. Volba tahů pro praváky i leváky.

Dostupné pro

Písanka

Aktivita pro samotný nácvik písma Comenia Script na principu klasické písanky.

Psaní probíhá v připravené liniatuře, která je doprovázená obrázkovou abecedou „Comenia Pictures“. Tato „Písanka“ Comenia Script může být vhodným doplňkem ke klasické písance „Umím psát“, pro 1. ročník. Děti mají volbu různých barevných pastelek a také gumování, tzn. opravování svého psaní. Volba tahů pro praváky i leváky.

Dostupné pro

Skládání slov

Aktivita je určená ke skládání slov a vět, procvičování čtení.

Děti přetahují písmena z tabulky do žluté plochy, kde se magneticky skládají za sebou. Prácuje se také s mezerami, samozřejmostí je mazání písmen a vkládání nových písmen do slov.

Dostupné pro

Cvičení abecedy

Aktivita sloužící k procvičování celé abecedy na slovech, zároveň pomáhá naučit se pořadí písmen v abecedě.

Je vhodná zejména na konci 1. ročníku jako psaní na prázdniny nebo jako procvičování na začátku 2. ročníku. Práce s opisem, přepisem a autodiktátem. Obsahuje 9 různých cvičení.

Dostupné pro

Tajenky

Aktivita na procvičování psaní v tajenkách s obrázky Comenia Pictures.

Tajenky jsou generovány z předem zadaných slov v programu, tak aby odpovídaly věku dítěte v 1. ročníku. V nabídce jsou dva typy tajenek – lehčí s kratšími slovy a obtížnější s delšími slovy. Další funkce – „nápověda“ – v políčkách slov se objeví několik písmen. Tajenky se dají vytisknout na tiskárně.

Dostupné pro

Aplikace pro interaktivní tabule

Obsahuje všech 6 aktivit.

  • Pro předškoláky a pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ.
  • Vyvinuto pro interaktivní obrazovky JAWIQ.
  • Kompatibilní se všemi interaktivními tabulemi (Smart, Activboard a další).
Více informací