Comenia Script

Autoři

Mg.A. Radana Lencová, Ph.D.
Studovala na VŠUP v Praze, v atelieru písma a typografie (1994–2000; doktorské studium 2002–2005). Od roku 2002 se soustavně zabývá vývojem školního psacího písma Comenia Script a tvorbou didaktických pomůcek k nácviku písma. 
Více informací

Jakub Wagner
Studoval inženýrský program Otevřená informatika (obor Softwarové inženýrství a interakce) na ČVUT FEL v Praze.
Dlouhodobě se věnuje návrhu a tvorbě uživatelského rozhraní a tvorbě webových, desktopových a mobilních aplikací.
Poslat e-mail | Profil na LinkedIn

Hra s motýlem Duhové písmeno Písanka Skládání slov Abecedy / cvičení Tajenky